موسسه پایان نامه نویسی در تهران ارشد و دکترا

موسسه پایان نامه نویسی در تهران ارشد و دکترا

موسسه پایان نامه نویسی در تهران ارشد و دکترا

موسسه پایان نامه نویسی در تهران ارشد و دکترا :

پایان نامه یا رساله یک مقاله طولانی علمی است که بر اساس تحقیقات اصلی ساخته شده است. معمولاً به عنوان بخشی از دکترا یا کارشناسی ارشد و گاهی به عنوان بخشی از دوره کارشناسی ارائه می شود. رساله شما احتمالاً طولانی ترین نوشته ای است که تاکنون انجام داده اید و دانستن اینکه از کجا شروع کنید می تواند ترسناک باشد. این مقاله به شما کمک می کند دقیقاً آنچه را باید در آن بگنجانید و کجا آن را بگنجانید.

چکیده پایان نامه

چکیده خلاصه ای از کل پایان نامه شماست. این عنوان به طور خلاصه اهداف و نتایج تحقیق شما را گزارش می کند و عموماً در حدود 150-300 کلمه است یا بیش از یک صفحه نیست. وقتی بقیه پایان نامه را به پایان رساندید ، چکیده مقاله را بنویسید.

مسئله و اهداف تحقیق خود را بیان کنید:

• به طور خلاصه مسئله را شرح دهید.
• اهداف خاص خود را بیان کنید.
• از زمان حال یا ساده استفاده کنید.
روش های خود را شرح دهید:
• نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها را توصیف کنید.
• از زمان گذشته ساده استفاده کنید.
نتایج یا استدلالهای اصلی خود را خلاصه کنید:
• مهمترین یافته ها را در اینجا برجسته کنید.
• از زمان گذشته ساده استفاده کنید.

مطالب پیشنهادی :
موسسه پایان نامه نویسی در کرمانشاه ارشد و دکترا

نتیجه گیری خود را ارائه دهید:

• پاسخ سوال اصلی تحقیق خود را بیان کنید.
• محدودیت ها یا توصیه های مهم را ذکر کنید.
• از زمان حال استفاده کنید.

مقدمه پایان نامه

در مقدمه ، موضوع ، هدف و ارتباط پایان نامه خود را تنظیم کنید و به خواننده بگویید که در بقیه متن چه انتظاراتی دارید.

موضوع تحقیق خود را تعیین کنید:

• موضوع خود را به روشی جذاب معرفی کنید.
• اطلاعات زمینه ای مربوطه را برای زمینه سازی پژوهش خود ارائه دهید.

تمرکز را کم کنید:

• در مورد منطقه خاصی که روی آن تمرکز کردید جزئیات بیشتری ارایه دهید.
• دامنه تحقیق را مشخص کنید.

درباره تحقیقات موجود بحث کنید:
• به طور خلاصه درباره وضعیت فعلی تحقیقات در مورد موضوع خود بحث کنید.
• ارتباط کار خود را با یک مسئله یا بحث گسترده تری نشان دهید.

سوالات و اهداف تحقیق:
• سوالاتی را که قصد دارید به آنها پاسخ دهید در پایان نامه خود بیان کنید.
• اهداف مشخص خود را در انجام پایان نامه توصیف کنید.

مطالب پیشنهادی :
موسسه پایان نامه نویسی در مشهد ارشد و دکترا

بررسی اجمالی:
• یک نمای کلی از ساختار بقیه پایان نامه ارائه دهید.
• از زمان حال استفاده کنید ، به عنوان مثال “فصل 4 بحث می کند …”

بررسی ادبیات / چارچوب نظری

در بررسی ادبیات ، شما تحقیقات موجود در مورد موضوع خود را بررسی می کنید ، یک ساختار و استدلال منسجم را ایجاد می کنید که منجر به یک مبنای روشن یا توجیهی برای فرضیات خود شود.

بررسی ادبیات:
• شرح دهید که چه مقدار تحقیق در مورد موضوع شما انجام شده است ، و انواع آن.
• یافته های کلیدی حاصل از مطالعات مربوطه را سنتز کنید.
• نقاط قوت و ضعف تحقیقات قبلی را ارزیابی کنید.
• هرگونه شکاف یا محدودیت در تحقیقات موجود را برجسته کنید.

نشان دهید که تحقیقات شما یک یا چند مورد زیر را انجام می دهد:
• خلا موجود در تحقیقات قبلی را برطرف می کند.
• رویکرد نظری یا روش شناختی جدیدی را به موضوع می پردازد.
• راه حلی برای مسئله حل نشده پیشنهاد می کند.
• دانش موجود را با داده های جدید ایجاد و تقویت می کند.
• بحث نظری را پیش می برد.

مطالب پیشنهادی :
موسسه پایان نامه نویسی در تبریز ارشد و دکترا

چارچوب نظری را ارائه دهید:
• درباره نظریاتی که در ارتباط با تحقیق شماست بحث کنید.
• اصطلاحات کلیدی را تعریف کرده و مفاهیم مربوطه را توضیح دهید.
• هر مدل مرتبط را که به تفسیر یافته های شما کمک کند ارائه دهید.

دوستان در مقاله بعدی به توضیح انجام روش تحقیق و یافته و نتیجه گیری و رفرنسها می پردازیم. امیدوارم این مقاله مثمرثمر بوده باشد.

موسسه پایان نامه نویسی در تهران ارشد و دکترا

انجام رساله دکتری و انجام رساله دکترا با موسسه تز پی اچ دی

انجام پایان نامه دکتری و انجام پایان نامه دکترا با موسسه پایان نامه دکتری

با همکاری تز پی اج دی سامانه برتر مشاوره رساله دکتری

تلفن تماس : 09184885900 و 09354536070

 

 

یک نظر بگذارید

Related Posts