انجام فصل چهارم پایان نامه دکترا و ارشد

انجام فصل چهارم پایان نامه دکترا و ارشد

انجام فصل چهارم پایان نامه دکترا و ارشد

انجام فصل چهارم پایان نامه دکترا و ارشد :

فصل روش پژوهش: دقیقاً نحوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های شما را توصیف می کند ، به خواننده اجازه می دهد تا اعتبار یافته های شما را ارزیابی کند. رویکرد کلی خود را معرفی کنید:

 • آیا تحقیق شما کیفی است یا کمی (یا ترکیبی از هر دو)؟
 • شما از چه نوع طراحی تحقیقاتی استفاده کرده اید (به عنوان مثال طولی ، تجربی ، مطالعه موردی ، مردم نگاری …)؟
 • اصطلاحات خاصی که برای توصیف رویکرد خود استفاده می کنید باید از واژگان رشته شما پیروی کند.

جزئیات را بیان کنید:

 • تحقیق در کجا ، چه زمانی و با چه کسی انجام شده است (از جمله روش های نمونه گیری شما در صورت مرتبط بودن).
 • روش های شما برای جمع آوری داده ها (به عنوان مثال مصاحبه ، نظرسنجی ، بایگانی).
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها (به عنوان مثال تجزیه و تحلیل آماری ، تحلیل کیفی).
 • ابزارها و موادی که استفاده کرده اید (به عنوان مثال برنامه های رایانه ای ، تجهیزات آزمایشگاهی).

روش های خود را ارزیابی کنید:

 • درباره هرگونه مانع قابل توجهی که در انجام تحقیق با آن روبرو هستید و چگونگی غلبه بر آن بحث کنید.
 • ارزیابی کنید که آیا رویکرد شما در کل موثر بوده است یا خیر.
 • اگر از روشهای بدیع یا غیرمتعارف استفاده کرده اید ، توجیه کنید که چرا این بهترین روش برای پاسخ دادن به سوال تحقیق شما بوده است.

انجام فصل چهارم پایان نامه و انجام فصل چهارم رساله دکتری

انجام فصل چهارم پایان نامه

یافته ها:

بخش نتایج جایی است که شما یافته های تحقیق خود را لیست می کنید. بدون تفسیر معنی آنها ، نتایج را مختصر و عینی گزارش دهید.

در بعضی از انواع تحقیقات کیفی ، نتایج و بخشهای بحث ممکن است با هم ترکیب شوند.

ارائه نتایج کمی:

 • نتایج را پیرامون سوالات یا فرضیه های تحقیق خود ارایه دهید.
 • همه نتایجی را که مربوط به سوالات شما هستند گزارش کنید ، از جمله نتایجی که مطابق با انتظارات شما نیست.

برای هر سوال یا فرضیه:

 • خلاصه نتایج مربوط ، از جمله آمار توصیفی و نتایج هر آزمون آماری استفاده شده.
 • به طور خلاصه بیان کنید که چگونه نتیجه به هر سوال مربوط می شود یا اینکه فرضیه مورد تأیید است.
 • تفسیرها یا گمانه زنی های ذهنی نکنید.

جداول و شکل ها:

 • اگر به خواننده کمک می کند نتایج شما را درک کند ، جداول و شکل ها را در آن بگنجانید.
 • برای ارائه مقادیر دقیق در یک مرور اجمالی می توان از جداول استفاده کرد.
 • از نمودارها و اشکال می توان برای تجسم الگوها و روابط استفاده کرد.
 • به تمام جدول ها و شکل های موجود در متن مراجعه کرده و عناوین و برچسب های مشخص و شماره به آنها بدهید.

انجام فصل پنجم پایان نامه و رساله دکتری

فصل بحث و نتیجه گیری

فصل بحث جایی است که شما به معنی و ارتباط نتایج خود می پردازید. تفسیرهای خود را ارائه می دهید و منابع مربوطه را ذکر می کنید.

نتایج خود را تفسیر کنید:

 • نتایج به ما چه می گویند؟
 • آیا آنها انتظارات شما را برآورده کردند؟ اگر نه ، چرا ممکن است چنین باشد؟
 • آیا توضیحات جایگزینی برای یافته های شما وجود دارد؟

درباره مفاهیم بحث کنید:

 • آیا نتایج با مطالعات قبلی سازگار است؟
 • آیا نتایج نظریه موجود را پشتیبانی یا به چالش می کشند؟
 • چرا این نتایج مهم هستند؟
 • آیا پیامدهای عملی وجود دارد؟

محدودیت ها را تصدیق کنید:

 • نتایج چه چیزی نمی تواند به ما بگوید؟
 • آیا داده ها قابلیت تعمیم محدود دارند (به عنوان مثال به دلیل روش های شما یا اندازه نمونه)؟
 • آیا متغیرهای بالقوه مرتبط وجود دارد که شما آنها را در نظر نگرفتید؟

نتیجه گیری

نتیجه گیری آخرین قسمت از متن اصلی شما است. در اینجاست که شما پایان نامه خود را خلاصه می کنید و یافته ها و توصیه های اصلی خود را خلاصه می کنید. هیچ اطلاعات یا استدلالی جدید نباید در نتیجه گیری ظاهر شود.

به سوال اصلی تحقیق پاسخ دهید:

 • نتیجه گیری کلی که تحقیق، شما را به آن سو سوق داده است ، به روشنی و مختصر بیان کنید.

در مورد تحقیق تأمل کنید:

 • رویکرد شما تا چه اندازه در پاسخگویی به سوالاتتان موثر بود؟
 • آیا تحقیق سوالات جدید یا بینش غیر منتظره ای ایجاد کرده است؟

توصیه هایی ارائه دهید:

 • می توانید توصیه هایی را برای تحقیقات آینده ارائه دهید.
 • توصیه های عملی را به عنوان پیشنهاد ، نه دستورالعمل ، تنظیم کنید.
 • در مورد توصیه های تحقیق ، توضیح دهید که چگونه مطالعات آینده می توانند بر اساس نتیجه گیری شما باشند.

بر سهم خود تأکید کنید:

 • نشان دهید که در چه دانش جدیدی سهیم بوده اید.
 • خواننده را به درک روشنی از اهمیت تحقیق خود در میان بگذارید.

لیست مرجع

لیست مرجع (که بعضاً کتابشناسی نیز نامیده می شود) اطلاعات کاملی را در مورد کلیه منابع ذکر شده در پایان نامه شما ذکر می کند.

امیدواریم نکات این مقاله در انجام پایان نامه و رساله برای  شما کاربردی و قابل استفاده باشد. مشاورین موسسه ایزی تز در تمامی رشته ها اماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.

انجام رساله دکتری و انجام رساله دکترا با موسسه تز پی اچ دی

انجام پایان نامه دکتری و انجام پایان نامه دکترا با موسسه پایان نامه دکتری

با همکاری تز پی اج دی سامانه برتر مشاوره رساله دکتری

تلفن تماس : 09184885900 و 09354536070

 

 

یک نظر بگذارید

Related Posts